alert: unable to opendir todo/0, sleeping..hatası – Qmail kuyruğunu rebuild etmek

alert: unable to opendir todo/0, sleeping..hatası qmail kuyruğunuzda bozulma olduğunu işaret eder , genelde bu durumu /usr/local/psa/var/log/maillog dosyasındaki loglardan farkederiz. warning: trouble injecting bounce message, will try later şeklinde de hatalar görüyor iseniz yine bu duruma işarettir , çözümü için aşağıdaki işlemleri satır satır yapmanız gerekir , test edilmiştir.

1. Qmail’i durdurun,

# /etc/init.d/qmail stop

2.

# cd /var/qmail/queue
# rm -rf info intd local mess remote todo

# mkdir mess

# for i in `seq 0 22`; do
# mkdir mess/$i
# done

# cp -r mess info
# cp -r mess intd
# cp -r mess local
# cp -r mess remote
# cp -r mess todo

# chmod -R 750 mess todo
# chown -R qmailq:qmail mess todo

# chmod -R 700 info intd local remote
# chown -R qmailq:qmail intd
# chown -R qmails:qmail info local remote

3. Qmail i başlatın,

# /etc/init.d/qmail start

Hepsi bu kadar , logları izlemeye devam..

Ayhan ARDA

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.