Ubuntu 14.04 üzerine Hadoop 2.6.0 Kurulumu

Bu yazımızda tek bir node üzerine Hadoop kurulumu yapacağız.

Gereksinimler;

1 – Oracle Java 8 Kuralım.

ayhanarda@ubuntu:~$ sudo apt-get install software-properties-common
ayhanarda@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
ayhanarda@ubuntu:~$ sudo apt-get update
ayhanarda@ubuntu:~$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

Apache Hadoop bir java framework ü , dolayısı ile çalışabilmesi için java kurulu bir sunucu olmalı. Yukarıdaki işlem java yı /usr/lib/jvm/java-8-oracle path ine kuracaktır. Kurulumu test etmek için aşağıdaki komutu girebilirsiniz.

ayhanarda@ubuntu:~$ java -version

2 – HDFS ve MapReduce Erişimi İçin Bir Grup ve Kullanıcı Oluşturalım.

ayhanarda@ubuntu:~$ sudo addgroup hadoop
ayhanarda@ubuntu:~$ sudo adduser --ingroup hadoop hduser

3 – SSH Kuralım ve Konfigüre Edelim.

Hadoop diğer düğümlere ulaşmak ve yönetmek için ssh kullanacak.

ayhanarda@ubuntu:~$ sudo apt-get install openssh-server
ayhanarda@ubuntu:~$ /etc/init.d/ssh start
#Öncelikle hduser ile login olalim.
ayhanarda@ubuntu:~$ sudo su hduser
 
#Key olusturuyoruz , key adi soracak , bos geçebilirsiniz.
hduser@ubuntu:~$ ssh-keygen -t rsa -P ""
 
#Key i authorized_keys dosyamiza yaziyoruz.
hduser@ubuntu:~$ cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys

Key i test etmek için ssh localhost yazabilirsiniz , şifre sormuyor ise tamam demektir.

4 – IPV6 yı kapatalım.

Hadoop henüz ipv6 ile çalışmamakta dolayısı ile kapatmamız gerekiyor. Bu işlem için /etc/sysctl.conf dosyamızı açalım ve dosyanın sonuna aşağıdakileri ekleyip kaydedelim , sonrasında reboot gerekmekte.

hduser@ubuntu:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
# disable ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Kurulum;

1 – Apache Hadoop indirelim.

#hadoop kuracağımız dizinin üstüne gidelim.
ayhanarda@ubuntu:~$ cd /usr/local
 
#hadoop u indirelim.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo wget https://www.apache.org/dist/hadoop/core/hadoop-2.6.0/hadoop-2.6.0.tar.gz
 
#hadoop u açalım.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo tar -xzvf hadoop-2.6.0.tar.gz
 
#hadoop u taşıyalım.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo mv hadoop-2.6.0 /usr/local/hadoop
 
#hadoop klasörü sahiplik ayarlarını yapalım.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo chown hduser:hadoop -R /usr/local/hadoop
 
#Namenode ve Datanode için hadoop temp dizini açalım.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode
 
#Hadoop temp dizininin sahiplik ayarlarını yapalım.
ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo chown hduser:hadoop -R /usr/local/hadoop_tmp/

2 – Hadoop Konfigürasyon Dosyalarını Güncelleyelim.

#Kullanıcı profilini güncellemek için aşağıdaki dosyayı açalım. 
hduser@ubuntu:~$ sudo nano $HOME/.bashrc
 
#Aşağıdakileri .bashrc dosyasının en altına yazıp kaydedelim. (Burada Java_Home ve Hadoop_Home pathlerinizi kontrol etmenizi öneririm)
# -- HADOOP-bigdatatr.com-- #
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin
export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME
export YARN_HOME=$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib"
# -- HADOOP-bigdatatr.com-- #

hadoop-env.sh Dosyası İçin;

export JAVA_HOME= ile başlayan satırı aşağıdaki şekilde düzenleyin.
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

Core-site.xml Dosyası İçin;

#Dosyada göreceğiniz <configuration> tagları arasına aşağıdakilerini girin.
 
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>

hdfs-site.xml Dosyası İçin;

#Dosyada göreceğiniz <configuration> tagları arasına aşağıdakilerini girin.
 
<property>
      <name>dfs.replication</name>
      <value>1</value>
 </property>
 <property>
      <name>dfs.namenode.name.dir</name>
      <value>file:/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode</value>
 </property>
 <property>
      <name>dfs.datanode.data.dir</name>
      <value>file:/usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode</value>
 </property>

yarn-site.xml Dosyası İçin;

#Dosyada göreceğiniz <configuration> tagları arasına aşağıdakilerini girin.
 
<property>
      <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
      <value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
<property>
      <name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name>
      <value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
</property>

mapred-site.xml Dosyası İçin;

Bu dosyanın adı default olarak mapred-site.xml.template olarak gelir , bunu mapred-site.xml olarak değiştirmeliyiz.

hduser@ubuntu:~$ cp /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml.template /usr/local/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml

Şimdi editleyebiliriz.

#Dosyada göreceğiniz <configuration> tagları arasına aşağıdakilerini girin.
 
<property>
      <name>mapreduce.framework.name</name>
      <value>yarn</value>
</property>

3 – NameNode u Formatlayalım.

#hadoop dizinine gidelim.
hduser@ubuntu:~$ cd /usr/local/hadoop
 
#hadoop u formatlayalım
hduser@ubuntu:/usr/local/hadoop$ bin/hdfs namenode -format

3 – Hadoop Daemonlarını Başlatalım.

#sbin dizinine gidelim.
hduser@ubuntu:~$ cd /usr/local/hadoop/sbin
 
#hdfs i başlatalım.
hduser@ubuntu:/usr/local/hadoop$ ./start-dfs.sh
 
#MapReduce i başlatalım.
hduser@ubuntu:/usr/local/hadoop$ ./start-yarn.sh

4 – Hadoop Daemonlarını Test Edelim.

hduser@ubuntu:/usr/local/hadoop/sbin$ jps
2082 ResourceManager
1941 SecondaryNameNode
2184 NodeManager
1785 DataNode
2475 Jps
1661 NameNode

Şimdi Resource Manager ve NameNode a Browserdan erişebilirsiniz.

ResourceManager için- Http://localhost:8088 ya da http://ipadresi:8088

ResourceManager

Name Node için- Http://localhost:50070 ya da http://ipadresi:50070

NameNode

Gelecek makalede görüşmek üzere..

Ayhan ARDA

Tavsiye;

Hadoop in Practice

Hadoop The Definite Guide

 

Share Button
16 Comments

  Arif

  Merhabalar hocam,
  Ne kadar alakalıdır bilmem fakat hadoop’u indirip tar.gz dosyasını açtığımız kısımda ufak bir hatayla karşılaşıyorum;

  gzip: stdin: not in gzip format
  tar: Child returned status 1
  tar: Error is not recoverable: exiting now

  Çok uğraştım ama çözemedim bir türlü. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  İyi çalışmalar.

  Ayhan ARDA

  Merhaba;

  Hadoop u indirdiğiniz kısım degismis gözüküyor , link ne yazık ki kaldırılmıs , wget ile https://www.apache.org/dist/hadoop/core/hadoop-2.6.0/hadoop-2.6.0.tar.gz yi indirin ve tekrar açmayı deneyin derim.

  #hadoop u indirelim.
  ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo wget https://www.apache.org/dist/hadoop/core/hadoop-2.6.0/hadoop-2.6.0.tar.gz

  #hadoop u açalım.
  ayhanarda@ubuntu:/usr/local$ sudo tar -xzvf hadoop-2.6.0.tar.gz

  Arif

  Hocam teşekkür ederim orasyı hallettim. Fakat bu sefer başka bir sorun çıktı. Çözemedim günlerdir. Hadoop’u kurup “hadoop namenode -format” komutunu verince şöyle bir hata alıyorum;

  15/07/01 01:05:31 ERROR namenode.FSNamesystem: FSNamesystem initialization failed.
  org.apache.hadoop.HadoopIllegalArgumentException: An XAttr name must be prefixed with user/trusted/security/system/raw, followed by a ‘.’
  at org.apache.hadoop.hdfs.XAttrHelper.buildXAttr(XAttrHelper.java:72)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.(FSDirectory.java:137)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.(FSNamesystem.java:894)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.(FSNamesystem.java:755)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.format(NameNode.java:934)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1379)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1504)
  15/07/01 01:05:31 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for active state
  15/07/01 01:05:31 INFO namenode.FSNamesystem: Stopping services started for standby state
  15/07/01 01:05:31 FATAL namenode.NameNode: Failed to start namenode.
  org.apache.hadoop.HadoopIllegalArgumentException: An XAttr name must be prefixed with user/trusted/security/system/raw, followed by a ‘.’
  at org.apache.hadoop.hdfs.XAttrHelper.buildXAttr(XAttrHelper.java:72)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.(FSDirectory.java:137)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.(FSNamesystem.java:894)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.(FSNamesystem.java:755)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.format(NameNode.java:934)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1379)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1504)
  15/07/01 01:05:31 INFO util.ExitUtil: Exiting with status 1
  15/07/01 01:05:31 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:
  /************************************************************
  SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at chPc/127.0.1.1
  ************************************************************/

  yardımcı olursanız çok sevinirim.
  İyi çalışmalar.

  miraç

  merhaba ,hadoopu kurdum ancak en sonda jps dediğimde datanode ve namenode gelmiyor ve localhost:50070 yazdığımda sunucu hatası alıyorum sorunun nerede olduğunu bulamadım yardımcı olursanız çok sevinirim
  iyi çalışmalar.

  Ayhan ARDA

  Hadoop daemonlarının başladığına emin olmak için bir önceki adımı tekrarlayın derim , browserda localhost yerine ip ile gitmeye çalışınız ayrıca sunucunun o portu dinlediğine emin olmanız gerekiyor , bunu da netstat -an | grep 50070 yazarak görebilirsiniz , LISTENING durumunda görmeniz gerekir

  mirac

  tekrar merhaba ,
  şimdi de hdfs namenode -format dediğimde hdfs komutu bulunamadı diyor

  mirac

  merhaba dediğiniz şekilde netstat komutunu çalıştırdım ve sadece bu şekilde bişey çıktı dediğiniz gibi listening durumunda göremiyorum.Hatam nerede bulamadım bütün adımları yaptım .

  Not all processes could be idenfied, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all

  Ayhan ARDA

  Bu gördüğünüz bir sonuç değil , sahibi olmadığınız prosesleri gösteremeyeceğini belirten ve bunun için root kullanıcısı ile aynı komutu tekrar çalıştırmanızı isteyen bir uyarı olarak gözüküyor.

  su root

  komutu ile root yetkilerini alıp komutu tekrar çalıştırabilirsiniz, diğer önerim ise konunun debug ı zor olacağı için en kolay yöntem sunucuyu sıfırlayarak kurulum adımlarını tekrarlamanız olacaktır.

  miraç

  çok teşekkür ederim bir de öyle deneyeyim

  mehmet

  Hocam merhabalar
  ./start-yarn.sh yazdıgımda bu geliyor root@localhost’s password:
  şifreyi yazıyorum
  localhost: Permission denied, please try again. bu cvbı alıyorum.
  tşkler.

  Ayhan ARDA

  Merhaba,

  Yazının 3. adımının 2. bölümünde bir yanlışlık yapmış olabilirsiniz , bu adımı tekrarlayabilirsiniz, ayrıca önerim /etc/ssh/sshd_config dosyanızda PermitRootLogin yes değil ise bu şekilde değiştirmenizi rica ederim.

  İyi çalışmalar

  akf

  hduser@a:~$ sudo nano $HOME/.bashrc
  [sudo] password for hduser:
  hduser is not in the sudoers file. This incident will be reported.

  hocam bu hatayı alıyorm..yardımcı olursanız sevinrm

  mehmet

  hocam ,
  Daemonları başlatıyorum consolda başlıyor fakat jps yazınca sadece jps dönüyor bunun sorunu ne olabilir acaba ?

  ELL

  merheba.
  Kurulumu bitirdim.Fakat bir sonurum var

  “hdfs dfs -ls ” girince shu ciktiyo aliyorum. . Bir turlu cozemedim

  16/04/28 08:54:52 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform… using builtin-java classes where applicable
  ls: End of File Exception between local host is: “ubuntu/127.0.1.1”; destination host is: “localhost”:9000; : java.io.EOFException; For more details see: http://wiki.apache.org/hadoop/EOFException

  Ali Kemal Koçoğlu

  Merhaba hocam hadoop çalışıyor lakin bende 6 servis başlamıyor .

  6288 NameNode
  6788 ResourceManager
  25834 Jps
  6623 SecondaryNameNode
  6911 NodeManager

  DataNode kısmı başlamıyor. Onun dışında her şey çalışıyor.

  GÖZDE

  hocam merhaba;
  formatlama işleminden sonraki adımda hata alıyorum. nasıl çözebilirim.

  ******
  hadoop@hadoop-VirtualBox:~$ cd /opt/hadoop-2.7.2/sbin
  hadoop@hadoop-VirtualBox:/opt/hadoop-2.7.2/sbin$ ./start-dfs.sh
  Java HotSpot(TM) Client VM warning: You have loaded library /opt/hadoop-2.7.2/lib/native/libhadoop.so.1.0.0 which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
  It’s highly recommended that you fix the library with ‘execstack -c ‘, or link it with ‘-z noexecstack’.
  17/05/15 18:31:35 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform… using builtin-java classes where applicable
  Starting namenodes on [master]
  master: ssh: connect to host master port 22: Connection refused
  slave1: Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address ‘192.168.0.112’ to the list of known hosts.
  slave2: Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address ‘192.168.0.114’ to the list of known hosts.
  hadoop@slave2’s password: hadoop@slave1’s password:
  slave2: mkdir: cannot create directory `/opt/hadoop-2.7.2/logs’: Permission denied
  slave2: chown: cannot access `/opt/hadoop-2.7.2/logs’: No such file or directory
  slave2: starting datanode, logging to /opt/hadoop-2.7.2/logs/hadoop-hadoop-datanode-slave2.out
  slave2: /opt/hadoop-2.7.2/sbin/hadoop-daemon.sh: line 159: /opt/hadoop-2.7.2/logs/hadoop-hadoop-datanode-slave2.out: No such file or directory
  slave2: head: cannot open `/opt/hadoop-2.7.2/logs/hadoop-hadoop-datanode-slave2.out’ for reading: No such file or directory
  slave2: /opt/hadoop-2.7.2/sbin/hadoop-daemon.sh: line 177: /opt/hadoop-2.7.2/logs/hadoop-hadoop-datanode-slave2.out: No such file or directory
  slave2: /opt/hadoop-2.7.2/sbin/hadoop-daemon.sh: line 178: /opt/hadoop-2.7.2/logs/hadoop-hadoop-datanode-slave2.out: No such file or directory
  ^C
  hadoop@slave1’s password: slave1: Permission denied, please try again.
  Starting secondary namenodes [0.0.0.0]
  0.0.0.0: ssh: connect to host 0.0.0.0 port 22: Connection refused
  Java HotSpot(TM) Client VM warning: You have loaded library /opt/hadoop-2.7.2/lib/native/libhadoop.so.1.0.0 which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
  It’s highly recommended that you fix the library with ‘execstack -c ‘, or link it with ‘-z noexecstack’.
  17/05/15 18:33:28 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform… using builtin-java classes where applicable
  hadoop@hadoop-VirtualBox:/opt/hadoop-2.7.2/sbin$

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.