SSH üzerinden mysql import ve export işlemleri

Veritabanınızın yedeğini almak için ,

mysqldump -u kullanıcıadı -pşifre databaseadı > yedek.sql

örnek : mysqldump -u ayhan -p12345 ayhandb > sqlyedek.sql

Veritabanınızı ssh üzerinden import etmek için,

mysql -u kullanıcıadı -pşifre databaseadı < yedek.sql

örnek : mysql -u ayhan -p12345 ayhandb < sqlyedek.sql

Wget Recursive ile Ftp İşlemleri

Selamlar,

Ne işe yarar ile başlayalım. Linux/unix makinanıza ssh ile eriştiniz. Farklı bir sunucuda, klasör içinde bulunan dosyaların hepsini kendi makinanıza indirmek istiyorsunuz. Bu komutlar ile sorgusuz sualsiz işlemi yapabilirsiniz.

Diyelim ki backup isimli klasöre indireceğiz. Aşağıdaki komutlar ile klasör oluşturup sonra içine giriyoruz.

mkdir ~/backup/
cd ~/backup/

wget -r ftp://username:password@ftp.example.com/
wget -r ftp://kullaniciadim:sifrem@ftp.domain.com/home/ayhanarda/
wget -r ftp://ayhan:sifre@ftp.domain.com/var/www/

Peki aynı işlemi windows ta nasıl yaparız 🙂

Önce aşağıdaki adresten programı indirip, kuruyoruz

http://users.ugent.be/~bpuype/wget/#download

Şimdi test zamanı, komut ekranını (cmd) açın ve içine aşağıdaki satırı yapıştırın.Dosyanın indirildiğini göreceksiniz.

wget http://users.ugent.be/~bpuype/wget/wget.exe

Peki Ftp için ne yapıyoruz , buyrun,

wget ftp://kullanıcıadı:parola@www.domain.com/var/ayhanarda

İyi çalışmalar..


Basit PhpMail Test Scripti

Bazen phpmail fonksiyonunu test etmek isteyebiliriz. Bu durumlarda elimizin altında olması için paylaştım.

<?php
$to = “sizin@mailadresiniz.com”;
$subject = “Merhaba!”;
$body = “Merhaba,\n\nNasılsınız?”;
if (mail($to, $subject, $body)) {
echo(“<p>Mesajınız başarı ile iletildi.!</p>”);
} else {
echo(“<p>Sanırım bir sorun var…</p>”);
}
?>

“Error!! Missing WHM Remote Access Key.” Hatası ve Çözümü

Whm Kurulu serverlarınızda “Error!! Missing WHM Remote Access Key.” hatası alıyor iseniz ve biraz araştırma yaptı iseniz durumunuzun muhtemelen Rvskin den kaynaklanığını görmüş olmalısınız. Peki sorun nasıl giderilir hemen bakalım.

Öncelikle aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz  ya da ben bilmediğim komutu çalıştırmam arkadaş sen bize başka bişi söyle de diyebilirsiniz.

rm -f /usr/local/cpanel/Cpanel/rvversion
perl /root/rvadmin/auto_rvskin.pl

Eğer ikinci dediğime geldi iseniz 🙂

1-Whm Panelinizde Setup Remote Access Key kısmına geliniz. Eğer burada bir key görüyorsanız bu adımı geçiniz.

2-Eğer görmüyor iseniz generate new key butonuna tıklayınız.

Şimdi  Whm Panelinizden Plugin ler altında Rvskin Manager ı bulup tıklayınız , aynı hatayı burada da göreceksiniz.Hatanın alt kısmında düzeltmeniz için tıklamanız yer belirtiliyor. Sonrasında korku dolu bir bekleyiş başlıyor. Ve sonunda bitti , tekrar bakıyoruz ama hata devam ediyor. İşte bu noktada kontrol etmemiz gereken iki kısım kalıyor.

1- : /root/.accesshash

2- : /usr/local/cpanel/Cpanel/rvwhmkey

Bu dosyaların içindeki key ler aynı olmalı.Eğer farklı ise /root/.accesshash dosyasının içindeki key i diğer dosyaya yazıp kaydediniz , Rvskin Manager daki fix leme işlemini yeniden başlatınız ve Sorun giderilmiş olacak.

Ayhan ARDA

Linux memory cache ‘ini temizlemek

Selamlar,

Sunucumda vmstat komutunu uyguladığımda cache in yüksek oranda veri tuttuğunu gördüm . Sizde bazı performans durumlarında cache i temizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için dağıtımınıza göre aşağıdaki komutlardan birini kullanabilirsiniz.

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

ya da;

sudo echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches

ya da;

sudo sh -c “sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Unix-Linux serverda kurulu php extension’ları ssh tan görmek

Selamlar,

Bazen sunucumuzda kurulu php extensionlarını görmek isteriz ya da bize sunucunuzda hangi extensionlar var dediklerinde bu listeyi topluca iletmek isteriz.Öncelikle bu komutu çağırabilmemiz için sunucunuzda php5-cli kurulu olduğundan emin olmamız gerekir. Eğer kurulu değilse kullandığınız dağıtıma göre aşağıdaki komutlardan biri ile kurabilirsiniz.

sudo apt-get install php5-cli ya da    yum install php5-cli

Bu şekilde php5-cli kurulmuş oldu. Şimdi esas komutumuza gelelim.

php –me

Yukarıdaki komutu kullandığınızda tüm kurulu php extensionları listelenecektir. Çıktı aşağıdakine benzer olmalı.

root@ayhanarda# php -me
[PHP Modules]
bcmath
calendar
ctype
curl
date
dom
filter
ftp
gd
hash
iconv
imap
ionCube Loader
json
libxml
mbstring
mcrypt
mysql
mysqli
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
posix
Reflection
session
SimpleXML
sockets
SPL
SQLite
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
Zend Optimizer
zlib

[Zend Modules]
Zend Optimizer
the ionCube PHP Loader

Centos sanal interface’lere ip eklemek (eth0-0)

Selamlar,

Linuxler serverlar üzerine genellikle birden fazla ip eklemek isteriz.Bunu da eth 0 yada eth 1 üzerinde sanal interfaceler tanımlayarak yaparız. Eth0 ip sinin 67.219.50.59 olduğunu varsayalım ve ihtiyacımız olan şey ise bu makinaya birde 67.219.50.60 ip sini eklemek istediğimizi düşünelim.Alında bunu tek komutla yapabiliyoruz, komutumuz aşağıdaki gibi,

ifconfig eth0:0 67.219.50.60 netmask 255.255.224.0 up

Bu işlemi yaptığımızda ip yi eklemiş oluruz fakat bu işlem kalıcı olmaz , yani makina restart olduğunda geçersiz hale gelir. Amacımız bunu kalıcı hale getirmek olsun.Önce yine aşağıdaki komutu girelim , burda ip ve subnet i kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız.

ifconfig eth0:0 67.219.50.60 netmask 255.255.224.0 up

Daha sonra , nano ve ya vi editörüne ihtiyacımız var , iki komuttan birini uygulayabilirsiniz.

Tabi önce /etc/sysconfig/network-scripts/ altına ilerleyin.

vi ifcfg-eth0  ya da nano ifcfg-eth0

Bu işlemden sonra aşağıdakine benzer bir çıktı göreceksiniz.Bunun tamamını kopyalayınız.

# Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:25:90:0A:F2:F2
IPADDR=67.219.50.59
NETMASK=255.255.224.0
ONBOOT=yes

Bu esas interface in konfigürasyonu idi. Şimdi ise sanal interface imize bunu ekleyip ip kısmını değiştireceğiz.

bu yüzden bu sefer vi ifcfg-eth0:0  ya da nano ifcfg-eth0:1 i kullanarak editörü açıyorum.İçine ise aşağıdaki kısmı kopyalayıp ip yi değiştireceğiz.

# Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:25:90:0A:F2:F2
IPADDR=67.219.50.60
NETMASK=255.255.224.0
ONBOOT=yes

Hepsi bu kadar..

Ayhan ARDA

Exim ssh shell komutları

Exim Mail ServerEğer exim kuyruğunda mailler birikti ise ,  bunları görmek , temizlemek , içeriğine bakmak ya da topluca silmek için kullanışlı komutları aşağıda bulabilirsiniz.

exim -bp #Mesaj kuyruğunu görüntüler.

exim -M id #Mesajı id idsi ile göndermeye çalışır.
exim -qf #Eximin tüm kuyruğu tekrar işleme almasını sağlar.
exim -qff #qf ile aynı fakat bu frozen mesajları da tekrar işleme alacaktır.
exim -Mvl id #mesaj id için mesaj kaydını görüntüler.
exim -Mvh id #mesaj id nin headerlarını görüntüler.
exim -Mvb id #mesaj id nin içeriğini görüntüler.
exim -Mrm id #kuyruktan mesaj id yi kaldırır.
exim -Mg id #başarısız ve gönderene bounce gönderir.
exim -bp | exiqsumm #Kuyruktaki mesajların özetini yazdırır.
exiwhat #şuanda exim’in ne yaptığını gösterir.
exim -bpc #kuyrukta mesaj sayısını gösterir.
exim -bp #kuyruktaki mesajların listesini yazdırır.

Tüm kuyruğu manuel olarak yedeklemek ve silmek için aşağıdaki komut dizisini sıra ile kullanabilirsiniz.

cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

Exim i yeniden başlatmayı unutmayın. – service exim restart

Ya da aşağıdaki komutları da direk olarak silme işlemi için uygulayabilirsiniz.

service exim stop
killall exim
killall -9 exim
cd /var/spool/exim/input
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/msglog
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/db
ls | xargs rm -rf
service exim start

Ayhan ARDA

Virtuozzo vzctl ssh komutları

virtuozzoAşağıda her virtuozzo yöneticisinin bilmesinde fayda sağlayacak komutlar yer almaktadır. Bu komutlar ile Paralels Management Console kullanmaya gerek olmadan bir çok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.  Umarım faydalı olur.

[root@ayhanarda /]#vzctl start 101 // VPS 101 i başlatır.

[root@ayhanarda /]#vzctl stop 101 // VPS 101 i durdurur.

[root@ayhanarda /]#vzctl restart 101 // VPS 101 i yeniden başlatır.

[root@ayhanarda /]#vzctl enter 101 // VPS 101 in içine girer.

[root@101 /]#exit // VPS 101 in dışına çıkar.

[root@ayhanarda /]#vzlist // Aktif vps leri listeler.

[root@ayhanarda /]#vzlist -a // Tüm vps leri listeler.

[root@ayhanarda /]#vzctl destroy 101 // Vps i siler.(Önce durdurmak daha iyi fikir olacaktır.)

[root@ayhanarda /]#vzcalc -v 101 // VPS 101 in kaynaklarını gösterir.

[root@ayhanarda /]#vzctl exec 101 df -m // VPS 101 e giriş yapmadan içinde komut çalıştırır.

[root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y update // VPS 101 in Yum unu günceller.

[root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y install package // VPS 101 in içine Yum ile paket kurar.

[root@ayhanarda /]#vzrpm 101 -Uvh package // VPS 101 in içine rpm ile paket kurar.

[root@ayhanarda /]#vzpkg install 101 -p yum // VPS 101 in içine Yum kurar.

sonra o container içinde yum -y update komutunu çalıştırmanızı öneririm.

Birazda konfigürasyon komutlarıyla devam edelim.

vzctl set VPS_ID –hostname vps.domain.com –save: Belirtilen VPS_ID için hostname belirleyebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –ipadd 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye ip ekleyebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –ipdel 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID den ip silebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –userpasswd root:new_password –save : Belirtilen VPS_ID nin root password unu değiştirebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –nameserver 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye nameserver tanımlayabilirsiniz.
vzctl exec VPS_ID command : Belirtilen VPS_ID de içine girmeden komut çalıştırabilirsiniz.
vzyum VPS_ID install package_name : Belirtilen VPS_ID ye içine girmeden paket kurabilirsiniz.

Komutlar; eklenmeye ve güncellemeye devam edilecektir.

Ayhan ARDA