Ubuntu 16.04.4 LTS RunDeck Kurulumu

Ubuntu 16.04.4 LTS RunDeck Kurulumu

Java kurarak başlıyoruz,  komutları sırası ile giriniz.

dpkg –add-architecture i386

apt-get install openjdk-8-jdk

Rundeck ‘i indiriyoruz.

wget http://download.rundeck.org/deb/rundeck_2.10.8-1-GA_all.deb

Rundeck i kuruyoruz.

dpkg -i rundeck_2.10.8-1-GA_all.deb

/etc/rundeck/framework.properties ve /etc/rundeck/rundeck-config.properties dosyalarında grails.serverURL=http://localhost:4440 yazan bölümleri grails.serverURL=http://SUNUCU-IP-ADRESI:4440 ile değiştiriyoruz.

nano /etc/rundeck/framework.properties

nano /etc/rundeck/rundeck-config.properties

Rundeck servisini başlatıyoruz.

service rundeckd start

Şimdi browser ınız üzerinden http://SUNUCU-IP-ADRESI:4440 ile RunDeck arayüzüne erişebilirsiniz.

Ansible-kurulumu

Kali linux üzerine git ile ansible kurulumu

Ansible , linux sunucularınızı ssh üzerinden playbook denen iş dosyaları vasıtası ile yönetmenizi kolaylaştıran bir yazılım çatısı , farklı bir yazıda ansible kullanımını ayrıca aktaracağım , kali üzerinde kurma ihtiyacı hissettim ve kurulum adımları aşağıdaki şekildedir, komutları sırası ile çalıştırabilirsiniz, aynı yapı olduğu için komutlar ubuntuda da çalışabilecektir.

root@kali-ayhanarda:~/# apt-get update
root@kali-ayhanarda:~/# apt-get install python-pip python-dev git -y
root@kali-ayhanarda:~/# pip install PyYAML jinja2 paramiko
root@kali-ayhanarda:~/# git clone https://github.com/ansible/ansible.git
root@kali-ayhanarda:~/# cd ansible
root@kali-ayhanarda:~/# make install
root@kali-ayhanarda:~/# mkdir /etc/ansible
root@kali-ayhanarda:~/# cp ~/ansible/examples/hosts /etc/ansible/

Şimdi kurulumu doğrulayabiliriz.

root@kali-ayhanarda:~/ansible# ansible –version
ansible 2.1.0
config file =
configured module search path = Default w/o overrides

Ayhan ARDA