Ubuntu üzerine LXC Container ve LXC WebPanel Kurulumu

Ubuntu üzerine LXC Container ve LXC WebPanel Kurulumu

Docker docker nereye kadar dedik ve birazda değişiklik olması için LXC container kurmaya karar verdik, öncesinde sıfır ubuntu kurdum version 19.04 ve update ettim. Sonrasında LXC ve lxc template’lerini kumakla başlayalım.

apt-get install lxc lxc-templates -y

Sorunsuz kurulum olup olmadığına aşağıdaki komutla bakabilirsiniz , cgroups’lar , nat’lar , namespace’lerin oluştuğunu göreceksiniz.

lxc-checkconfig

Şimdi templatelerin gelip gelmediğini aşağıdaki komutla kontrol edelim.

ls /usr/share/lxc/templates/

root@lxc:/home/ayhanarda# ls /usr/share/lxc/templates/
lxc-alpine lxc-archlinux lxc-centos lxc-debian lxc-fedora lxc-gentoo lxc-oci lxc-opensuse lxc-plamo lxc-sabayon lxc-sparclinux lxc-ubuntu lxc-voidlinux
lxc-altlinux lxc-busybox lxc-cirros lxc-download lxc-fedora-legacy lxc-local lxc-openmandriva lxc-oracle lxc-pld lxc-slackware lxc-sshd lxc-ubuntu-cloud

Görüldüğü üzere templatelerimiz gelmiş , şimdi ilk konteyner’imizi oluşturalım. Örneğin ubuntu konteyner açalım, ismi de new-container olsun.

lxc-create -n new-container -t ubuntu

İlk kez imaj indirirken biraz uzun sürebilir , ikinci de de aynı durumun olup olmadığını görmek için tekrar indirme ihtiyacı hissettim , bununda adı , new-container-2 olsun diyorum ve tekrar indiriyorum.

lxc-create -n new-container-2 -t ubuntu

Ve sonuç düşündüğüm gibi oldu , birincisi 2 dakika kadar sürerken ikincisi zaten kalıbı daha önce indiği için 2 saniye kadar sürdü.

Şimdi lxc container’larımızı listeleyelim.

root@lxc:/home/ayhanarda# lxc-ls
new-container new-container-2

Görüldüğü üzere 2 adet container gözüküyor , şimdi new-container isimli olanı çalıştıralım.

lxc-start -n new-container -d

Peki container’ın konsoluna nasıl erişiriz dediğinizi duyar gibiyim , aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

lxc-console -n new-container

Şifre soracaktır , konteyner’ı indirdiğimizde zaten bize ubuntu kullanıcı adı ve şifresini vermiş idi , bu bilgiler ile giriş yapabilirsiniz.

Konteyner ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

lxc-info -n new-container

Çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

root@kxc:/home/ayhanarda# lxc-info -n new-container
Name: new-container
State: RUNNING
PID: 41933
IP: 10.0.3.16
CPU use: 1.58 seconds
BlkIO use: 33.30 MiB
Memory use: 69.94 MiB
KMem use: 12.58 MiB
Link: vethRUDGSR
TX bytes: 1.89 KiB
RX bytes: 2.84 KiB
Total bytes: 4.73 KiB

Konteyner’larımızı başlatmak ya da durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

lxc-start -n new-container
lxc-stop -n new-container

Konteyner’larımızı pause ya da unpouse etmek için ise aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

lxc-freeze -n new-container
lxc-unfreeze -n new-container

Eğer konteyner’ımızın snapshot’ını almak istersek önce durdurmalıyız ve sonra snapshot’ı aşağıdaki komutla alabiliriz.

lxc-stop -n new-container
lxc-snapshot -n new-container

Alınan snapshotları listemelek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

root@lxc:/home/ayhanarda# lxc-snapshot -L -n new-container
snap0 (/var/lib/lxc/new-container/snaps) 2019:08:07 10:47:07

Snapshot’tan dönmek için ise komut aşağıdaki gibi olacaktır.

lxc-snapshot -r snap0 -n new-container

Konteyner’ı silmek için yine önce durdurmalı sonra silmelisiniz.

lxc-stop -n new-container
lxc-destroy -n new-container

Komutlarla uğraşmak istemiyorum , bir gui’mizde olsun diyorsanız aşağıdaki komut ile kurabilirsiniz.

wget https://lxc-webpanel.github.io/tools/install.sh -O – | bash

İşlem bittiğinde LXC web panel’e http://ipadresiniz:5000 nolu porttan admin kullanıcı adı ve şifresi ile erişebilirsiniz.

Ayhan ARDA

Virtuozzo vzctl ssh komutları

virtuozzoAşağıda her virtuozzo yöneticisinin bilmesinde fayda sağlayacak komutlar yer almaktadır. Bu komutlar ile Paralels Management Console kullanmaya gerek olmadan bir çok işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.  Umarım faydalı olur.

[root@ayhanarda /]#vzctl start 101 // VPS 101 i başlatır.

[root@ayhanarda /]#vzctl stop 101 // VPS 101 i durdurur.

[root@ayhanarda /]#vzctl restart 101 // VPS 101 i yeniden başlatır.

[root@ayhanarda /]#vzctl enter 101 // VPS 101 in içine girer.

[root@101 /]#exit // VPS 101 in dışına çıkar.

[root@ayhanarda /]#vzlist // Aktif vps leri listeler.

[root@ayhanarda /]#vzlist -a // Tüm vps leri listeler.

[root@ayhanarda /]#vzctl destroy 101 // Vps i siler.(Önce durdurmak daha iyi fikir olacaktır.)

[root@ayhanarda /]#vzcalc -v 101 // VPS 101 in kaynaklarını gösterir.

[root@ayhanarda /]#vzctl exec 101 df -m // VPS 101 e giriş yapmadan içinde komut çalıştırır.

[root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y update // VPS 101 in Yum unu günceller.

[root@ayhanarda /]#vzyum 101 -y install package // VPS 101 in içine Yum ile paket kurar.

[root@ayhanarda /]#vzrpm 101 -Uvh package // VPS 101 in içine rpm ile paket kurar.

[root@ayhanarda /]#vzpkg install 101 -p yum // VPS 101 in içine Yum kurar.

sonra o container içinde yum -y update komutunu çalıştırmanızı öneririm.

Birazda konfigürasyon komutlarıyla devam edelim.

vzctl set VPS_ID –hostname vps.domain.com –save: Belirtilen VPS_ID için hostname belirleyebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –ipadd 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye ip ekleyebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –ipdel 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID den ip silebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –userpasswd root:new_password –save : Belirtilen VPS_ID nin root password unu değiştirebilirsiniz.
vzctl set VPS_ID –nameserver 1.2.3.4 –save : Belirtilen VPS_ID ye nameserver tanımlayabilirsiniz.
vzctl exec VPS_ID command : Belirtilen VPS_ID de içine girmeden komut çalıştırabilirsiniz.
vzyum VPS_ID install package_name : Belirtilen VPS_ID ye içine girmeden paket kurabilirsiniz.

Komutlar; eklenmeye ve güncellemeye devam edilecektir.

Ayhan ARDA