Centos sanal interface’lere ip eklemek (eth0-0)

Selamlar,

Linuxler serverlar üzerine genellikle birden fazla ip eklemek isteriz.Bunu da eth 0 yada eth 1 üzerinde sanal interfaceler tanımlayarak yaparız. Eth0 ip sinin 67.219.50.59 olduğunu varsayalım ve ihtiyacımız olan şey ise bu makinaya birde 67.219.50.60 ip sini eklemek istediğimizi düşünelim.Alında bunu tek komutla yapabiliyoruz, komutumuz aşağıdaki gibi,

ifconfig eth0:0 67.219.50.60 netmask 255.255.224.0 up

Bu işlemi yaptığımızda ip yi eklemiş oluruz fakat bu işlem kalıcı olmaz , yani makina restart olduğunda geçersiz hale gelir. Amacımız bunu kalıcı hale getirmek olsun.Önce yine aşağıdaki komutu girelim , burda ip ve subnet i kendinize göre değiştirmeyi unutmayınız.

ifconfig eth0:0 67.219.50.60 netmask 255.255.224.0 up

Daha sonra , nano ve ya vi editörüne ihtiyacımız var , iki komuttan birini uygulayabilirsiniz.

Tabi önce /etc/sysconfig/network-scripts/ altına ilerleyin.

vi ifcfg-eth0  ya da nano ifcfg-eth0

Bu işlemden sonra aşağıdakine benzer bir çıktı göreceksiniz.Bunun tamamını kopyalayınız.

# Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:25:90:0A:F2:F2
IPADDR=67.219.50.59
NETMASK=255.255.224.0
ONBOOT=yes

Bu esas interface in konfigürasyonu idi. Şimdi ise sanal interface imize bunu ekleyip ip kısmını değiştireceğiz.

bu yüzden bu sefer vi ifcfg-eth0:0  ya da nano ifcfg-eth0:1 i kullanarak editörü açıyorum.İçine ise aşağıdaki kısmı kopyalayıp ip yi değiştireceğiz.

# Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:25:90:0A:F2:F2
IPADDR=67.219.50.60
NETMASK=255.255.224.0
ONBOOT=yes

Hepsi bu kadar..

Ayhan ARDA

Subnet Cheat Sheet

Gün içinde sürekli kullanmak durumunda kaldığım listeyi burada paylaşmak istedim.


Hosts Netmask Amount of a Class C
/30 4 255.255.255.252 1/64
/29 8 255.255.255.248 1/32
/28 16 255.255.255.240 1/16
/27 32 255.255.255.224 1/8
/26 64 255.255.255.192 1/4
/24 256 255.255.255.0 1
/23 512 255.255.254.0 2
/22 1024 255.255.252.0 4
/21 2048 255.255.248.0 8
/20 4096 255.255.240.0 16
/19 8192 255.255.224.0 32
/18 16384 255.255.192.0 64
/17 32768 255.255.128.0 128
/16 65536 255.255.0.0 256

Continue reading Subnet Cheat Sheet

Wp-admin klasörüne belirli ip lerin erişmesi

Sizin tanımladığınız ip ler haricinde başka hiç kimse sizin wordpress yönetim panelinize ulaşmasın istiyorsanız uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi,

Bu işlem için hosting alanınızda wordpress kurulu olan kök dizininde /wp-admin klasörü içine bir adet .htaccess dosyası yaratıyoruz , içerisine aşağıdaki kodları ekliyor ve 8. satırda yer alan “allow from” kısmına yalnızca panele erişmeye yetkisi olan ip adresini yazıyoruz, tüm işlem yalnızca bu kadar , fakat bir detay belirtmek istiyorum,bu yöntem yalnızca linux tabanlı serverlarda geçerli bir yöntemdir. Bu sayede wp-admin klasörünüze yalnızca izin verdiğiniz ip ler erişebilir.

AuthUserFile /dev/null
AuthGroupFile /dev/null
AuthName “Ayhan ARDA Blog-Erişim Güvenligi”
AuthType Basic
<LIMIT GET>
order deny,allow
deny from all
allow from xx.xx.xx.xx
allow from xx.xx.xxx.xx
</LIMIT>

Ayhan ARDA