JupyterHub Kurulumu

JupyterHub Kurulumu

yum install nodejs npm
mkdir jupyterhub && cd /opt/jupyterhub/
yum install python python3 python-pip
pip install virtualenv ipykernel
cd ..
python3 -m virtualenv --python="/usr/bin/python3.6" "jupyterhub/"
source jupyterhub/bin/activate
pip install jupyterhub
pip install configurable-http-proxy
pip install jupyterlab notebook
jupyterhub --generate-config -f /opt/jupyterhub/jupyterhub_config.py
mkdir /home/ayhanard && chmod 777 /home/ayhanard
jupyterhub --config=/opt/jupyterhub/jupyterhub_config.py --ip=0.0.0.0

Tabi şirketlerde bu ortamlar genelde nete kapalı , burada pip ya da yum kullanırken local repolardan çektim ancak bu kısımları temizleyerek yukarıya nete açık bir serverda nasıl kurulur un bizde çalıştırabildiğim halini ekledim. burada nexus vs kullanırken örnek olarak aşağıdaki gibi bir parametre kullanabilirsiniz.

ÖRNEK:
python3 -m pip install -i http://NEXUSIPADRESI:NEXUSPORT/repository/REPOADI --trusted-host NEXUSIPADRESI  jupyterhub