Gmail POP3 Hesabı Ekleme Hatası [AUTH] Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections

Gmail POP3 Hesabı Ekleme Hatası [AUTH] Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections

Linux üzerine plesk kurulu sunucumuzda bir mail hesabını gmail e ekleme çalıştığımızda aşağıdaki hatayı aldığımızı gördük.

[AUTH] Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections

Kısaca güveli olmayan bağlantılarda şifrenin açık şekilde geldiği için kabul edilmediğine dair hata vardı. Sunucumuzda mail server olarak postfix kullanıyoruz bu smtp görevini yerine getiriyor ancak hata pop3 te yani 110 portunda alınmakta , bu nedenle imap ve pop3 için çalışan dovecot conf u üzerinde işlem yapmamız gerekiyor.

/etc/dovecot/dovecot.conf dosyasını editlemeyi tercih etmediğimizde dovecot un configler için kullandğı klasör üzerinde bir conf dosyası oluşturup işlem yapabiliriz.

Bu nedenle /etc/dovecot/conf.d dizinine ilerleyiniz ve içinde aşağıdaki isimle bir dosya oluşturunuz.

[[email protected] ~]# cd /etc/dovecot/conf.d/
[[email protected] conf.d]# nano 50-gmail.conf

Dosyanın içine aşağıdaki satırı ekleyip servisi yeniden başlatınız.

disable_plaintext_auth = no

/etc/init.d/dovecot restart

Şimdi tekrar kontrol edebilirsiniz.

Bunu kontrol etmek için mutlaka gmail’e ihtiyacınız bulunmamakta. Windows kullanıyorsanız bir command prompt açınız.

İçine telnet mail.alanadı.com 110 yazınız

bağlandığında bir user ile login olmayı deneyiniz , aşağıdaki satırı yazabilirsiniz.

user [email protected]

bu işlem sonunda başlıktaki hatayı alıyorsanız aynı durumu yaşıyorsunuz demektir.

Ayhan ARDA

Linux Plesk Postfix Mail Çıkış Ip Adresi Değiştirme

Sunucu ana ip adresiniz blackliste düştü ve mailleriniz spama düşüyor ise diğer ip adreslerinizden birini maillerinizin çıkış ip adresi olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

Öncelikle sunucunuzda aşağıdaki yola erişiniz.

/etc/postfix/master.cf

Aşağıdakine benzer bir satır göreceksiniz.

Örnek :

1.1.1.1– unix – n n – – smtp -o smtp_bind_address=1.1.1.1 -o smtp_bind_address6= -o smtp_address_preference=ipv4

Bu durumda 1.1.1.1 ana çıkış ip adresiniz idi , ancak diyelim ki maillerin 2.2.2.2 den çıkmasını istiyorsunuz , aşağıdaki şekilde düzenleme yapınız.

1.1.1.1– unix – n n – – smtp -o smtp_bind_address=2.2.2.2 -o smtp_bind_address6= -o smtp_address_preference=ipv4

Sonrasında postfix i restart ediniz.

/etc/init.d/postfix restart

Artık mailleriniz 2.2.2.2 adresinden çıkacaktır.

Ancak unutmamanız gereken bir durum var , eğer sunucuyu restart ederseniz bu değişiklik kaybolur , plesk yakın zamanda buna bir çözüm getirecekmiş , biz şimdilik bir cronjob ile işlemi hallediyoruz , değişiklik yapılmış dosyamızı bir yere kopyalıyoruz , sonra örneğin 2 dk da bir çalışacak bir cronjob tanımlayıp /etc/postfix/master.cf üzerine yapıştırıyoruz , böylelikle restartta olsa 2 dk sonra durum giderilmiş oluyor.

Ayhan ARDA

How to configure IP address for outgoing mail in Postfix