Ansible-kurulumu

Kali linux üzerine git ile ansible kurulumu

Ansible , linux sunucularınızı ssh üzerinden playbook denen iş dosyaları vasıtası ile yönetmenizi kolaylaştıran bir yazılım çatısı , farklı bir yazıda ansible kullanımını ayrıca aktaracağım , kali üzerinde kurma ihtiyacı hissettim ve kurulum adımları aşağıdaki şekildedir, komutları sırası ile çalıştırabilirsiniz, aynı yapı olduğu için komutlar ubuntuda da çalışabilecektir.

root@kali-ayhanarda:~/# apt-get update
root@kali-ayhanarda:~/# apt-get install python-pip python-dev git -y
root@kali-ayhanarda:~/# pip install PyYAML jinja2 paramiko
root@kali-ayhanarda:~/# git clone https://github.com/ansible/ansible.git
root@kali-ayhanarda:~/# cd ansible
root@kali-ayhanarda:~/# make install
root@kali-ayhanarda:~/# mkdir /etc/ansible
root@kali-ayhanarda:~/# cp ~/ansible/examples/hosts /etc/ansible/

Şimdi kurulumu doğrulayabiliriz.

root@kali-ayhanarda:~/ansible# ansible –version
ansible 2.1.0
config file =
configured module search path = Default w/o overrides

Ayhan ARDA